Regler för bokning och uthyrning av klubbens planer och stugan

Beslutade på styrelsemötet 2021-12-06.

Definition av planer:
Plan A – vänstra delen av nedre planen (från stugan sett)
Plan B – högra delen av nedre planen (från stugan sett)
Plan C – Agilityplanen
Plan D – Stora appellplanen vid gångvägen mot Fresta

Beslutade rutiner och regler:

Generella regler
• Kurser i Väsby brukshundklubbs regi har alltid företräde
• Tävlingar i Väsby brukshundklubbs regi har alltid företräde
• Planer och stuga kan ej kan bokas/hyras efter kl 17 på vardagar 
• Den som hyr/bokar en plan ska vara medlem i VBK och själv delta i aktiviteten
• Om majoriteten av deltagarna är medlemmar i VBK får plan hyras kostnadsfritt
• Uthyrningen av stuga kan ske till icke-medlemmar
• För planerna A & B gäller att endast en plan får bokas, dvs en plan ska alltid vara ledig

Priser för hyra av stugan
• 600kr för 4 timmar, 1000kr för 8 timmar.
• Uthyrningen avser stora rummet, kök samt tillgång till toalett
• Uthyrningen ska alltid godkännas av styrelsen och läggas in i kalendern efter beslut

Priser för bokning av planer
• A eller B-planen: 200 kr för 4 timmar, 300 kr för 8 timmar 
• C-planen (Agility): 300kr för 4 timmar, 400kr för 8 timmar.
• D-planen (Stora appellplanen): 200kr för 4 timmar, 300kr för 8 timmar 

Bokningar som ej faller inom ramen enligt ovan ska beslutas av styrelsen.