Här hittar du våra kurser som är på gång eller planerade. Alla våra kurser bedrivs som studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet som också administrerar kurserna. Saknar du någon speciell kurs kontakta respektive sektor (mailadresser finns under fliken Kontakt).
Vi har en åldersgräns på 16 år för att delta på en kurs.