Nytt förslag och provkollektion presenteras på nästa medlemsmöte.