Reviderade normalstadgar 2020

De reviderade normalstadgarna för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben började gälla den 1 juli 2020. Dessa ersätter de normalstadgar som fastställdes av förbundsstyrelsen 2009. Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i normalstadgarna implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. 

Du hittar de nya stadgarna här:

https://drive.google.com/file/d/1oYwqkS552BFQYP8YniKSak4M5xD1dq6O/view?usp=sharing

Mer information

På SBK:s webbsida finns mer information om förändringarna i stadgarna och den nya valordningen:

https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/stadgar/stadgeandring/