Klubbens historia

Väsby Brukshundklubb bildades den 2 oktober 1955. I samband med en dressyrkurs som hålls på Upplands Väsby Idrottsplats under ledning av Forester Jonsson, bestämmer sig deltagarna för att bilda en brukshundklubb i Upplands Väsby. Man enas om att klubben skall heta Väsby Brukshundklubb.

Forester Jonsson tar ledningen och tillsammans med Bruno Rausti, Sten Larsson, Elving Gruvedal och Janne Sandin utgör de Väsby Brukshundklubbs första interrimsstyrelse. Den 16 november 1955 begärs inträde i Svenska Brukshundklubben, vilket beviljas fr o m den 1 januari 1956.

Var skall man hålla till?
Det första uppdraget blir att hitta en lämplig plats att hålla till på. Man behöver tillgång till mark för träning och kursverksamhet och gärna en stuga för att hålla teorilektioner.

Till en början håller man till på Idrottsplatsen som kommunen ställer till förfogande. Klubben kontaktar markägarna runtom i Upplands Väsby och till slut får man möjlighet att, utan kostnad, hyra Skälbylundstugan från och med april 1956, invid riksväg 13. Stugan är mycket förfallen och behöver omfattande reparationer. Klubbens medlemmar engagerar sig både i att samla in pengar samt att delta i reparationsarbetet och kommunen bidrar med 500kr. Den 14 oktober 1956 invigs klubbstugan av Svenska Brukshundklubbens generalsekreterare.

Hyreskontraktet på Skälbylundstugan löper ut 1 juli 1961. Den 17 mars 1959 beslutar Upplands Väsby kommun att klubben får hyra den gamla rättarbostaden vid Sanda Gård, utan kostnad.

Styrelsen tillsätter en byggnadskommitté bestående av H Kampman, E Waerner och J Sandin med uppdrag att till klubbens årsmöte 1960 komma med alternativ till ny klubbstuga. Beslutet blir att köpa in en begagnad militärbarack.

1969 startar klubben en fond som skall samla in pengar för en ny klubbstuga. 10 år senare står den nuvarande klubbstugan färdig.

Klubbens verksamhet

Klubben har under första året (1956) 24 stycken helbetalande medlemmar, vilket ökar till 60 stycken året därpå och når hundrastrecket 1959. Därtill finns ett 20-tal familjemedlemmar och 1 junior-medlem. Medlemsavgiften är 20kr/år.

Klubben är mycket aktiv och arrangerar både dressyrkurser, tävlingar och prov. Redan första året hålls klubbmästerskap i drag med 12 deltagare. Följande kommittéer tillsätts;

 • Bruksprov- och draghundskommittén
 • Sällskapshundars, jakthundars och kapplöpningshundars kommitté
 • Skallgånghundars kommitté
  Allmän träningsdag är söndagar kl 09.00. "Antal hundar som finnes vid stugan om söndagar torde sällan understiga 20." står det att läsa i ett av styrelsens protokoll.

Vid första årsmötet tillsätts en damsektion till klubben. De sköter inköp och försäljning vid tränings- och tävlingsdagar. Under våren 1957 anordnar damsektionen tillsammans med de kvinnliga medlemmarna en Damernas dag, vilken drar in så mycket pengar att Damsektionen beslutar att köpa in korkmatta till klubbstugan.

Klubben är aktiv i officiella sammanhang inom kommunen. Under många år deltar Väsby BK i Upplands Väsby Scoutkår's årliga Luciatåg där man ställer draghundar till förfogande som drar Lucia med tärnor genom samhället. Motorklubben vid Vik anlitar klubben för hjälp med bevakning med hundar under deras tävlingar. Klubben deltar också med olika uppvisningar t ex vid Eds Röda kors höstfest, Svenska Flaggans dag och Hundens dag. Vid flera tillfällen anlitas klubben av polisen vid skallgång efter försvunna personer. Klubben har också en representant i Upplands Väsby Ungdomsråd

Klubbens ordförande blir medlem i Djurvännerna så att man lättare kan ingripa mot försumliga hundägare.

Den 7 december 1958 bildas en samarbetskommitté mellan Enköping, Uppsala och Väsby Brukshundklubbar med syfte att öka samarbete och utbyte kring både träning och tävling.

1961 bildas en sektion under Väsby Brukshundklubb i Bro. Den blir snabbt framgångsrik varpå de bildar en egen klubb direkt under SBK fr o m 1 jan 1962.

Några milstolpar i klubbens historia

 • 1961 inleds ett samarbete med SKK i samband med den årliga Stora Stockholmsutställningen. Ett samarbete som är återkommande ända fram till mitten av 2000-talet.
 • 1964 första kollektion klubbkläder, orange jacka med svarta byxor.
 • 1965 arrangeras 10-årsjublieum i Solhagen med supé och dans. Ett förtjänsttecken instiftas att dela ut till medlemmar som gjort betydande insatser för klubben.
 • 1968 Märsta-Sigtuna sektionen bildar en egen klubb direkt under SBK.
 • 1969 en ungdomssektion bildas under ledning av Anne-Marie Engström. Klubben har ca 20 ungdomsmedlemmar.
 • 1970 ny appellplan iordningställs 15-års jubileum avhållits på restaurang Flamingo i Solna
 • 1971 förtjänsttecken tilldelas veterinär Professor Carl-Rune Sahlenstedt som medverkat vid de flesta av klubbens tävlingar.
 • 1973 en stugkommitté bildas för att driva arbetet med ny klubbstuga
 • 1975 20årsjubileum på Solhagen med middag och dans. Deltar i kommunens tillsatta arbetsgrupp kring hund och kattproblemen i Väsby.
 • 1977 klubben anordnar valpkurser för första gången.
 • 1979 den gamla baracken rivs och den stuga vi idag har byggs.
 • 1980 25 års jubileum firas i festlokalen Ekeborummen i Smedby. Nya klubbstugan är så pass klar att den invigs med en klubbfest den 14e juni.
 • 1981 antalet medlemmar uppgår till 364 st vilket är det högsta antalet under klubbens historia så här långt.
 • 1984 träffas ett avtal om att kommunen får uppföra och driva ett hunddagis på del av mark som arrenderas av klubben. Samarbetet innebär att dagispersonal har tillgång till klubbstugan.
 • 1985 30-årsjubileum (hittar inget om hur det firas. red anm)
 • 1988 Klubbens egen tidning VBK-nytt kommer ut i 4 nummer.
 • 1990 schemalagd onsdagsträning införs.
 • 1991 Stor efterfrågan på kursplatser gör att kursanmälan måste ske skriftligt där ankomstdatum avgör vilken köplats man får. 60 st står i kö till kursen "Hundutbildning och Lydnadsträning".
 • 1991 larm installeras i klubbstugan och avtal tecknas med bevakningsfirma för att komma tillrätta med de många inbrotten.
 • 1992 konferens med samtliga styrelsemedlemmar och representanter från kommittéerna. Där genomgicks arbetsordning och beskrivning för styrelseposterna, föreningsteknik - demokrati, klubbens målsättning och klubbkänsla och trivsel.
 • 1998 arrangeras klubbens första Agility-tävling med 310 starter.
 • 1999 antalet medlemmar uppgår till 481.
 • 2005 50-årsjubileum firas med stor fest i klubbstugan.
Sammanställt baserat på klubbens Verksamhetsberättelser och Protokoll
av Charlotte Almberg februari 2013.