Styrelsen 2022

På årsmötet den 16/2-22 valdes följande styrelse:

Ordförande: Linda Ivung • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Vice ordförande: Susanne Asp • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Kassör: Anna Falck • kassor@vasbybrukshundklubb.se
Sekreterare: Lotta Wallander • sekreterare@vasbybrukshundklubb.se
Ledamot: Tommy Brissman • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Ledamot: Malena Rågfeldt • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Ledamot: Kerstin Bergsten • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Suppleant: Ingrid Johansson • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Suppleant: Emma Thorsell • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Revisor: Annelie Kjörsvik • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Revisor: Marianne Winblad • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Revisorsuppleant: Teresa Olofsson • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se
Revisorsuppleant: Lena Janson Kujanpää • styrelsen@vasbybrukshundklubb.se