Öppenträningar

De öppna träningarna är till för klubbens medlemmar och arrangeras av Väsby BKs sektorer på onsdagskvällar. De är helt kostnadsfria för medlemmar och inga kurser anordnas samtidigt, vilket innebär att vi kan disponera hela klubbens område under dessa kvällar. Man tränar självständigt, men representanter från respektive sektor finns på plats. 

Är du ny i klubben? Leta efter en person med gul väst, de kan svara på frågor och lotsa dig rätt!

BLS (Bruks- och Lydnadssektorn): Varannan onsdag kl. 17:45-20:00.
Samling för skotträning 17:50, därefter vanlig träning utan skott (18:30 ska det vara färdigskjutet).

Agilitysektorn: Varannan onsdag, 18.30-20:30 (träningen börjar när skotträningen är klar).

Noseworksektorn: Varannan onsdag 18:00-20:00.

Rallylydnassektorn: Varannan onsdag 18:00-20:00.

Hooperssektorn: Varannan onsdag 18:00-20:00.

Öppenträningar våren 2024

Här kan ni se vilka sektorer som ansvarar för de olika tillfällena. Observera att de tillfällen bruks/lydnad ansvarar för är det även skotträning (samling för skotträning 17:45, 18:30 ska det vara färdigskjutet). 

Varmt välkomna 🌸

3 april: Bruks/lydnad

10 april: Rallylydnad, Nosework & Hoopers

17 april: Bruks/lydnad

24 april: Rallylydnad, Nosework & Hoopers

8 maj: Bruks/lydnad & agility

15 maj: Rallylydnad, Nosework & Hoopers

22 maj: Bruks/lydnad & agility

29 maj: Rallylydnad, Nosework & Hoopers

5 juni: Bruks/lydnad & agility

12 juni: Sommarfest! Alla medlemmar är välkomna!

19 juni: Rallylydnad, Nosework & Hoopers