Öppen träning - slut för 2019, 2020 års träningar planeras och publiceras i februari.

På onsdagar, under vår och höst, är det s k "öppen träning" på klubben från kl 19. Det innebär att de kvällarna alltid är kursfria. En av klubbens sektorer ansvarar för kvällens tema t ex rallylydnad, där du och din hund, helt utan kostnad, kan komma och prova-på med kunnig personal på plats. Självklart kan du träna vad du vill och vill du träna på egen hand så finns träningsredskap att låna t ex apporter, rallyskyltar och koner alldeles innanför dörren till klubbstugan. Nedan finns information om vilken sektor som ansvarar för "öppna träningen". Skotträning förekommer enligt datum ovan kl 18-18.45 om inget annat anges på Facebook eller på hemsidan under Aktuellt. När skylten vid nedgången till klubben är borta är skotträningen slut.

Den sektor som håller i öppna träningen ansvarar för att:

  • stugan hålls öppen mellan kl 19-20 så att rallyskyltar, koner m m kan lånas
  • bemöta och ta hand om ev nya medlemmar så att de känner sig välkomna
  • veckans tema läggs ut på Facebook några dagar innan
  • inga kurser hålls på onsdagar utan du kan träna precis vad du vill