Swish och plusgiro

För att underlätta i bokföringen, märk din betalning med vad den avser. 

Swishnummer:  123 36 108 13

Plusgiro: 78238-3