Träningstävling i Bruks lydnadsmoment 29/8

19.07.2019

Välkommen på träningstävling i Bruks på Väsby Brukshundklubb 29/8 kl 18.15. Du får denna kväll möjlighet att träna på lydnadsmomenten i brukslydnaden. Träningstävlingen får du kommendering av utbildad tävlingsledare men inget betyg eller feedback. Du förväntas dessutom ställa upp vid behov när övriga deltagare framför moment under kvällen. Om du anmäler dig till appellklass får du framföra samtliga lydnadsmoment. Om du anmäler dig till lägre, högre eller elit får du utöver gruppmomenten välja max 5 moment.  OBS! Det kommer ej ske några skott under gruppmomenten. Kostnad: 25 kr
Anmäl dig här, begränsat antal platser.