Lydnadsdag 21 mars

03.01.2020

En heldag med Fredrika Riström, kursdagen individanpassas efter varje enskilt ekipage (du väljer vad du vill jobba med, uppställningar, transporter, grunder/nyinlärning av moment, detaljpill, helhetstänk, osv) kurstiden fördelas mellan deltagarna. Mer info o anmälan görs här.