Kurs i hårda spår 21-22/11

10.11.2020

Kursen syftar till att öka förarens förmåga att träna spår med sin hund och tar upp grunder för inlärning, belöningssystem, målbild och motivationsgrunder. Instruktören arbetar som hundförare inom polisen och har lång erfarenhet inom utbildning av tjänstehundar både inom polisen och försvarsmakten. Anmälan och mer info finns under Kurser/Bruks.