Protokollet från senaste styrelsemötet publicerat 

23.05.2022