Klagomål ang skällande hundar

27.01.2021

Det har inkommit klagomål från boenden i området runt hundklubben, gällande ihållande och störande hundskall. Styrelsen är mån om att det ska fungera bra mellan klubbens medlemmar och de boende i området och tar allvarligt på frågan. Styrelsen uppmanar alla medlemmar och andra besökare att ta fullt ansvar för sina hundars uppföranden på klubbens område samt att bemöta alla, både klubbens medlemmar och de boende, på ett vänligt sätt. För klubbens fortsatta verksamhet är det av yttersta vikt att vi från klubbens sida sköter oss och inte stör de omkringboende! Dessutom glöm inte att appellplanerna ska vara bilfria. All parkering ska ske på klubbens parkering vid gångvägen. / Hälsningar Styrelsen VBK