Grundkurs Specialsök Röd Kong Classic

20.02.2020

Lär dig grunderna i specialsöket. Inga förkunskaper krävs och alla raser och åldrar är välkomna! Specialsöket är ett fantastiskt roligt och enkelt sätt att aktivera sin hund. Den är endast din fantasi som sätter begränsningar i hur mycket du kan utmana din hund. Kursen kommer att vara individanpassad. Mer info o anmälan under Kurser/Specialsök.