Föreläsning specialsök 30/6

11.06.2020

Specialsök är troligtvis den kommande provformen inom SBK. Specialsökshundar används för att kunna finna doftbilder som varken människan eller finaste mätinstrumenten kan hitta. Hundens nos är så magiskt välutvecklad och tillförlitlig. En bra tränad hund, kan hitta mycket små doftbilder.I SBK´s specialsök arbetar vi med måldoften röd kong, vilket är anammat från de flesta av våra myndigheter som använder röd kong som träningspreparat. Mer info och anmälan görs under Kurser/Föreläsningar, välkommen!