Bilder till Tävlingsekipage-sidan

01.12.2018

Tävlar du och din hund för Väsby BK och inte finns med på bild under fliken Tävling/Tävlingsekipage? Eller vill du byta bild? Eller har du börjat tävla i en ny gren? Maila ditt och hundens namn, vilka grenar ni tävlar i samt en bild på ekipaget så lägger vi upp den snarast, mailadressen är: webmaster@vasbybrukshundklubb.se