Enkät genom Projektgruppen Bruks 2025

05.07.2024

Vi som skickar detta är en grupp som är tillsatta av SBK för att ta reda på hur vi kan utveckla vår Brukssport och sprida information, öka kunskap samt intresse för våra brukssporter, och därigenom få fler att vilja delta i vår verksamhet.

För att kunna fortsätta möta alla hundägare och deras intressen, behöver vi veta vad alla hundägare har för kunskaper om vår verksamhet, hur vi skall kunna nå ut till hundägare och skapa intresse för vår verksamhet så vi kan fortsätta utvecklas och växa.

Ett led i arbetet är att be så många som möjligt delta i vår enkätundersökning.