Regler för bokning och uthyrning av klubbens planer samt stugan

Beslutade på styrelsemötet 2018-11-26.

Definition av planer:
Plan A – vänstra delen av nedre planen (från stugan sett)
Plan B – högra delen av nedre planen (från stugan sett)
Plan C – Agilityplanen
Plan D – Stora appellplanen vid gångvägen mot Fresta

Beslutade rutiner och regler:
Generella regler

• Kurser i Väsby brukshundklubbs regi har alltid företräde
• Tävlingar i Väsby brukshundklubbs regi har alltid företräde
• Planerna ej kan bokas/hyras på kvällstid
• Den som hyr/bokar en plan ska vara medlem i VBK och själv delta i aktiviteten

Hyra av stugan
• Uthyrningen kan ske till ej-medlemmar t ex årsmöte i rasklubb och då till en kostnad av 500 kr
• Uthyrningen ska alltid godkännas av styrelsen
• Uthyrningen avser stora rummet, kök samt tillgång till toalett
• Uthyrningen sker på max 4 timmar per tillfälle
• Uthyrningen ska omedelbart efter beslut i styrelsen läggas in i kalendern

Bokning av plan A, B samt C
• Bokning av plan gäller för max 6 deltagare samt instruktör
• För att få boka planen utan kostnad ska en majoritet av deltagarna vara medlemmar i VBK
• För planerna A & B gäller: Endast en plan får bokas dvs en plan ska alltid vara ledig
• Bokningen kan avse halvdag (fm eller em) eller heldag
Bokning av plan D
• Inget maxantal deltagare finns för bokning av planen.
• För att få boka planen utan kostnad ska en majoritet av deltagarna vara medlemmar i VBK
• Bokningen avser alltid heldag

Priser för bokning av planer
• A eller B-planen: halvdag fm kl 9-12 alt em kl 13-16 = 200 kr
• A eller B-planen: heldag kl 9-17 = 300 kr
• C-planen (Agility): halvdag fm kl 9-12 alt em kl 13-16 = 300 kr
• C-planen (Agility): heldag kl 9-17 = 400 kr
• D-planen: heldag kl 9-17 = 400 kr

Övrigt
• Alla andra bokningar av planer ska beslutas av styrelsen
• Rutin: Beslut om bokningar som fattas på ett styrelsemöte läggs omedelbart in i kalendern.