Reviderade normalstadgar 2020

De reviderade normalstadgarna för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben började gälla den 1 juli 2020. Dessa ersätter de normalstadgar som fastställdes av förbundsstyrelsen 2009. Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i normalstadgarna implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. 

Du hittar de nya stadgarna här:

https://drive.google.com/file/d/1oYwqkS552BFQYP8YniKSak4M5xD1dq6O/view?usp=sharing

Normalstadgarna består av två delar

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna samt ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna som gäller för den aktuella föreningen.

Med anledning av revideringen av normalstadgarna 2020 planerar förbundet att skicka ut nya bekräftelsedokument med de föreningsspecifika detaljerna till samtliga föreningar inom organisationen i början av hösten 2020.

När Väsby BK mottagit det nya bekräftelsedokumentet kommer det gamla att ersättas

Väsby BK:s nuvarande föreningsspecifika detaljer hittar du här:

https://drive.google.com/file/d/1cfO68Z8bGqWMt5jxBvhwLlKDpJjYzhYi/view?usp=sharing


Mer information

På SBK:s webbsida finns mer information om förändringarna i stadgarna och den nya valordningen:

https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/stadgar/stadgeandring/