NoseWork för nybörjare, start 4/5

17.03.2021
Denna kurs kommer att hållas av klubbens nya NoseWork-instruktör Elisabeth Andersson, certifierad SNWK-instruktör och auktoriserad SNWK Doftprovdomare. NoseWork är en hundsport där hunden får använda sitt främsta sinne, luktsinnet. Hunden skall söka en viss doft i olika miljöer och tala om för sin människa att, här är det. Hunden kan redan använda sin nos på ett fantastiskt sätt, men nu ska man samarbeta med människan och på så sätt bli ett team, där man både kan träna och tävla, tillsammans. Mer info och anmälan, se Kurser/NoseWork/Specialsök